OM OSS SYKLER Hallstrom Bikes KJØP KONTAKT

KUNDESIDER COFFEE Vedlikehold Dekk Sittestilling Gir Bremser Lys Styrelager Skjermer Garanti Verksteder
Skjermer

FORSKJERMENS FREMRE DEL

Fremre del av forskjerm

(1) Sjekk at skjermen er festet så høyt som mulig oppunder gaffelen

Hvis ikke: løsne skruen/mutteren vist med pil på bildet over, trekk skjermen så høyt opp den går og stram til igjen (men ikke stram veldig hardt i første omgang).

(2) Rett opp fremre ende av skjermen

Skruen/mutteren vist med pil på bildet over skal være middels hardt trukket til. Ta tak i den blanke braketten med ei tang (typen vist på bildet nedenfor) og vri skjermen mot høyre eller venstre. Tanga skal gripe braketten til høyre og venstre for mutteren (ikke nede på skjermen).

Hvis du ikke klarer å vri på skjermen, løsne skruen/mutteren litt. Hvis skjermen glir tilbake etter at du har rettet den med tanga, stram skruen/mutteren litt.

Vri skjermen slik at fremre ende er rett og ikke subber mot dekket. Stram deretter skruen/mutteren godt.

Hvis skjermen likevel subber i fremre ende på den ene eller andre siden uansett hvor godt du justerer den, gå videre til trinn 3 nedenfor.
Tang

(3) Hvis skjermen fortsatt subber i fremre ende

Løsne skruen i enden av alle fire skjermstagene (se grønne piler på bildet nedenfor — begge sider, til sammen fire skruer). Trekk skjermen utover på de to nedre skjermstagene (i retningen av nedre røde pil) og stram skruene. Skyv deretter skjermen innover på de to øvre skjermstagene (i retningen av øvre røde pil) og stram skruene. Dette vil vippe fremre ende av skjermen litt oppover slik at klaringen til dekket øker.

Når du gjør dette må du samtidig passe på at bakre del av forskjermen blir rett så den ikke subber i dekket på den ene eller andre siden. Se neste avsnitt for nærmere beskrivelse av dette.

Forskjerm

FORSKJERMENS BAKRE DEL

Forskjermens bakre del er stabilisert med fire stag. Hvert stag går inn i et stagfeste i skjermen, med en strammeskrue som holder stagfestet (svart plast) fast i staget (blankt stål). Strammeskruene på de to stagene på høyre side er vist med piler på bildet nedenfor.

Ta en titt på de fire stagfestene. Subber dekket i en av dem eller er mye nærmere stagfestene på den ene sida enn på den andre sida?

Bakre del av forskjermen

For å justere skjermen mot høyre, gjør en av to ting eller en kombinasjon:

  1. Løsne skruene på høyre side og flytt stagfestet litt lenger inn på staget. Dette vil trekke skjermen mot høyre. Stram skruene igjen.
  2. Løsne skruene på venstre side og flytt stagfestet litt lenger ut på staget. Dette vil også skyve skjermen mot høyre. Stram skruene igjen.
For å justere skjermen mot venstre, gjør motsatt.

Til slutt:

Etter justering av forskjermens bakre del kan det bli nødvendig med en (ny fin-) justering av forskjermens fremre del.

BAKSKJERMEN

Forskjermen er stabilisert med fire stag. Hvert stag går inn i et stagfeste i skjermen, med en strammeskrue som holder stagfestet (svart plast) fast i staget (blankt stål). Strammeskruene på de to stagene på høyre side er vist med piler på bildet nedenfor.

Ta en titt på de fire stagfestene. Subber dekket i en av dem eller er mye nærmere stagfestene på den ene sida enn på den andre sida?

Bakskjermen

For å justere skjermen mot høyre, gjør en av to ting eller en kombinasjon:

  1. Løsne skruene på høyre side og flytt stagfestet litt lenger inn på staget. Dette vil trekke skjermen mot høyre. Stram skruene igjen.
  2. Løsne skruene på venstre side og flytt stagfestet litt lenger ut på staget. Dette vil også skyve skjermen mot høyre. Stram skruene igjen.

For å justere skjermen mot venstre, gjør motsatt.

HALLSTROM BIKES
Leirvikveien 10 C
4513 Mandal
☎ 959 72 570

Butikker
salg@hallstrom.no
Bruksanvisninger og hjelp
support@hallstrom.no

HALLSTROM BIKES